Nhị thức Newton là gì? Công thức triển khai nhị thức Niu-tơn

Nhị thức Newton hay Niu-tơn (Newton’s binomial theorem) là một kỹ thuật toán hữu ích trong đại số và xác suất, được đặt tên theo nhà toán học nổi tiếng Isaac Newton. Nhị thức Newton giúp tính giá trị của các biểu thức có dạng mũ của một tổng của hai biến.

Nhị thức Newton là gì?

Cụ thể, Nhị thức Newton thể hiện cách phân tích một biểu thức có dạng (a + b)n, trong đó a và b là hai số, và n là một số nguyên không âm. Khi biểu thức này được triển khai, chúng ta có thể biểu diễn các hệ số của các thành phần mũ bằng cách sử dụng các hệ số của phân đoạn Pascal.

nhị thức newton

Công thức khai triển nhị thức Newton

Nhị thức Newton
\(\left(a+b\right)^n=\sum_{k=0}^{n}C(n, k){a^kb^{n-k}}\)

Công thức khai triển Nhị thức Newton cho biểu thức (a + b)^n được viết như sau:

\((a + b)^n = C(n, 0)a^nb^0 + C(n, 1)a^(n-1)b^1 + C(n, 2)a^(n-2)b^2 + … + C(n, n)a^0b^n\)

Trong đó:

 • (a + b)n là biểu thức cần khai triển.
 • n là số nguyên không âm.
 • a và b là các số thực hoặc biến.
 • C(n, k) là hệ số nhị thức, được tính bằng công thức \(C(n, k) = \frac{n!}{\left(k!\left(n-k\right)!\right)}\), trong đó n! là giai thừa của n, và k là một số nguyên từ 0 đến n, biểu thị bậc của từng thành phần mũ.

Khi bạn biết giá trị cụ thể của a, b và n, bạn có thể tính các thành phần của biểu thức được mô tả trong công thức trên. Công thức Nhị thức Newton là một công cụ mạnh mẽ để khai triển và tính toán các biểu thức mũ có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực toán học và khoa học khác nhau.

Các dạng bài tập về nhị thức Newton

Nhị thức Newton là một công cụ mạnh mẽ trong toán học và có rất nhiều dạng bài tập khác nhau liên quan đến nó. Dưới đây là một số dạng phổ biến của bài tập Nhị thức Newton:

 • Tính giá trị cụ thể của biểu thức (a + b)n: Đây là dạng bài tập cơ bản nhất, trong đó bạn được cung cấp giá trị cụ thể của a, b và n và được yêu cầu tính giá trị của biểu thức (a + b)n.
 • Tìm hệ số cụ thể: Bài tập này yêu cầu tìm hệ số cụ thể của một thành phần cụ thể trong khai triển của (a + b)n, chẳng hạn như C(n, k), với k cho trước.
 • Tìm tổng hoặc hiệu của các thành phần: Bạn có thể được yêu cầu tính tổng hoặc hiệu của một số thành phần trong khai triển của (a + b)n, thường dưới dạng Σ (tổng) hoặc Σ (hiệu).
 • Tìm bậc lớn nhất của một thành phần: Bài tập này yêu cầu tìm bậc lớn nhất của một thành phần trong khai triển của (a + b)n, tức là tìm giá trị lớn nhất của k sao cho C(n, k) không bằng 0.
 • Tính giới hạn và đạo hàm của biểu thức (a + b)n: Trong bài tập này, bạn có thể được yêu cầu tính giới hạn khi n tiến tới vô cùng của biểu thức (a + b)n và đạo hàm của nó.
 • Ứng dụng trong xác suất và thống kê: Công thức Nhị thức Newton thường được sử dụng trong các bài tập liên quan đến xác suất và thống kê, ví dụ như tính xác suất của một sự kiện trong một thử nghiệm độc lập.
 • Ứng dụng trong các bài toán kinh tế: Trong các bài tập liên quan đến kinh tế, công thức Nhị thức Newton có thể được sử dụng để mô hình hóa sự phân phối xác suất của các biến ngẫu nhiên.
 • Bài toán vận chuyển và phân phối: Trong lĩnh vực quản lý chuỗi cung ứng và vận chuyển, công thức Nhị thức Newton có thể được áp dụng để giải quyết các bài toán về cách phân phối tài nguyên hoặc sản phẩm.

Như bạn có thể thấy, Nhị thức Newton là một công cụ rất mạnh mẽ và linh hoạt trong toán học và có nhiều ứng dụng rộng rãi. Dạng bài tập cụ thể phụ thuộc vào lĩnh vực và mục tiêu học tập cụ thể của bạn.

Nhị thức Newton có nhiều ứng dụng trong toán học, xác suất, và thống kê, đặc biệt trong việc tính xác suất của các sự kiện trong một loạt các thử nghiệm độc lập. Nó cũng được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực kỹ thuật, tính toán, và khoa học máy tính.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *